środa, 20 maja 2015

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Red. Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014


   Według badań epidemiologicznych, zaburzenia emocjonalne 
i behawioralne, związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich, dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży. Celem książki, adresowanej 
do pediatrów, jest dostarczenie wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty.
W kolejnych rozdziałach autorzy opisują: rozwój psychiczny dziecka, wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka, zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju u dzieci, próby samobójcze i samobójstwa u dzieci, zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną, zaburzenia tikowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania i odżywiania, używanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny, maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka.