środa, 20 maja 2015

Maciej Ambroziewicz [ i in.] - Bezpieczeństwo i higiena pracy : pytania i odpowiedzi. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015   Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika „Meritum BHP”. Autorzy udzielają odpowiedzi 
na pytania, które zostały wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer SA. i podzielone na następujące grupy tematyczne:
- służba bhp (organizacja ochrony pracy w zakładzie),
- ochrona zdrowia (skierowanie na badania       profilaktyczne,badanie profilaktyczne, posiłki i napoje
profilaktyczne),
- ocena ryzyka zawodowego,
- szkolenia bhp (szkolenie wstępne i okresowe),
- postępowanie powypadkowe (m. in. przyczyny wypadku przy pracy, kwalifikacja prawna zdarzenia wypadkowego),
- wymagania bhp przy wybranych pracach (m. in. ręczne prace transportowe, prace na wysokości),
- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.