piątek, 6 marca 2015

Poradnik elektrotechnika. Oprac. merytoryczne wersji pol. Paweł Fabijański, Andrzej Wójciak. Konstancin-Jeziorna : REA-SJ, 2014


   Książka jest cennym źródłem informacji dla specjalistów 
z różnych dziedzin, uczniów i studentów kierunków technicznych. Nowe, już 23. wydanie poradnika, zostało uaktualnione 
i rozszerzone. Autorzy poradnika prezentują niezbędną wiedzę 
z zakresu matematyki, fizyki, teorii obwodów, elementów, dokumentacji technicznej, pomiarów, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pracy, rodzajów układów zasilania, systemów informatycznych i komunikacyjnych, systemów automatyki 
i napędu, sterowania i regulacji, materiałów i połączeń, przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz ochrony środowiska. Publikację charakteryzuje bogata szata graficzna
(kolorowe ilustracje, liczne wykresy, rysunki i tabele) ułatwiająca odszukanie i zrozumienie potrzebnych informacji.