piątek, 6 marca 2015

Rachunkowość sektora finansów publicznych. Red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. Warszawa : Difin, 2014


    W książce przedstawiono zasady prowadzenia rachunkowości 
w poszczególnych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
W kolejnych rozdziałach omówiono następujące tematy:
- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
- ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ustalania wyniku finansowego, rozliczeń zakładów samorządowych z budżetem 
i pozostałych obszarów rachunkowości 
w podmiotach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetu środków europejskich,
- rachunkowość budżetu zadaniowego.