środa, 20 maja 2015

Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań. Red. Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014   Zarówno w Polsce, jak i w Europie wzrasta zainteresowanie problematyką starości i starzenia się społeczeństwa, co wynika z demograficznych prognoz. 
W zamierzeniu autorów książki, ma ona stanowić jedną z wielu odpowiedzi na to zainteresowanie. W artykułach zamieszczonych w tomie podejmowane są m. in. kwestie wpływu kultury konsumpcyjnej, stygmatyzacji i stereotypizacji starości na konstruowanie społecznego obrazu ciała osób starszych, wielość form starości i samego procesu starzenia się człowieka, również w aspekcie demograficznym. Część tekstów bezpośrednio omawia zagadnienia związane z możliwościami
 i ograniczeniami pracy socjalnej w kontekście tzw. polityki senioralnej, analizując konkretne przykłady działań instytucjonalnych na rzecz i poprzez seniorów   
(m. in. kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów, aktywne starzenie się w Krakowie i działalność Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz osób starszych i chorych, funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy) oraz innowacyjne metody, które mogą stać się skutecznym elementem pracy socjalnej z osobami starszymi (zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, zooterapia).
Publikację wzbogacają artykuły w języku angielskim autorów z Austrii, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, przybliżające specyfikę wyzwań i rozwiązań stosowanych w tych krajach w obszarze pracy socjalnej dla osób starszych.