środa, 20 maja 2015

Michael Armstrong - Zarządzanie wynagrodzeniami. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013


   Kompleksowy podręcznik dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem strategii, polityki i procedur dotyczących wynagradzania pracowników lub chce zdobyć wiedzę w tym zakresie. Jego treść jest zgodna ze standardami zawodowymi 
w zakresie wynagradzania pracowników opracowanymi przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
Autor omówił następujące tematy:
- podstawowe założenia i ramy pojęciowe zarządzania wynagrodzeniami (m. in. wynagrodzenie całkowite, czynniki wpływające na poziomy płacowe, motywacja a wynagrodzenie),
- wartościowanie stanowisk pracy i zależności między nimi,
- struktury zaszeregowania i struktury płac,
- płaca uzależniona od wkładu i efektów (m. in. systemy bonusów, systemy uznaniowe, wynagrodzenie zespołowe), 
- zarządzanie wynagrodzeniami specjalnych grup pracowników 
(m. in. wynagradzanie dyrektorów i kadry kierowniczej, wynagradzanie pracowników wiedzy), 
- świadczenia pracownicze i programy emerytalne,
- procedury zarządzania wynagrodzeniami.
Wszystkie zagadnienia ujęto w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz uzupełniono listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami.