środa, 20 maja 2015

Penelope Hobhouse - Historia ogrodów. Warszawa : Arkady, 2014


  Autorka, światowej sławy znawczyni dziejów ogrodnictwa, omawia kulturowe i historyczne wpływy, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów oraz ukazuje najwspanialsze ogrody świata. 
W kolejnych rozdziałach autorka opisuje: początki sztuki ogrodnictwa w Mezopotamii, Egipcie i Persji, początki botaniki i ziołoznawstwa w antycznej Grecji i rozwój ogrodów Rzymu, islamską koncepcję ogrodów, stylizowane ogrody średniowieczne, rozkwit renesansowych i barokowych ogrodów europejskich we Włoszech, Francji, Holandii 
i Wielkiej Brytanii, pojawienie się miłośników roślin - botaników, zbieraczy, kolekcjonerów, artystów, angielski park krajobrazowy w XVIII w., eklektyczne ogrody europejskie w epoce rewolucji technologicznej XIX w., ewolucję ogrodów na kontynencie amerykańskim, historię ogrodu chińskiego i japońskiego, globalizację ogrodnictwa w XX w., kształtowanie obecnego i przyszłego wyglądu ogrodów przez projektantów zieleni, ekologów i architektów krajobrazu.